Inbjudan till Värmlandsfoto 2022

2021 års Värmlandsfoto kunde genomföras tack vare deltagande klubbar med stort engagemang kunde dela upp ansvaret enligt inbjudan Slutdatum för hanteringen enligt bilaga Tävlings- och utställningsbestämmelser.

 

Inlämning       Skicka in digitala bilder i rätt storlek, märkta och sorterade enligt tävlings- och utställningsbestämmelser samt ifylld Anmälnings/Resultatlista (Excel-fil) till din klubbs tävlingsansvarige senast 31 januari. Denne kontrollerar insänt material och skickar vidare klubbens bilder och en sammanställd Anmälnings/Resultatlista (Se även exempel för enklare hantering utan risk för misstag vid sortering) till Mottagningsansvarig på USB e.dyl enligt tävlingsbestämmelser. Mottagningsansvarig sorterar och skickar underlaget till Juryansvarig klubb enligt nedan. Ändrad E-post eller klubb meddelas Sammanhållande

Kostnader        50 kr/fotograf, obegränsat antal klasser, betalas på konto Handelsbanken 6570 291 610 838,

OBS: Betala klubbvis med angivelse av fotoklubb.

Klubbens medlemsavgift, 400kr, ska vara betald innan 2022 på samma konto.

 

Klasser                                                                         Juryansvarig klubb:                                                E-post:
1 Monokrom enbild                  02, Årjängs FK                                                           eidelarsson@gmail.com
2 Monokrom kollektion           03, FK Oktav, Hällefors                                          lisbeth.13950@telia.com
3 Färgbild enbild                         11, Naturfotograferna Arvika tavling@naturfotografernaarvika.se
4 Färgbild kollektion                 05, Grums FK                                                            andersen3@telia.com            
5 Natur
(färg och monokromt)  19, Kristinehamn FK                                               beqamera@gmail.com
6 Experimentell bild                  07, Hammarö FK                                                      bengtny@live.se                      
7 Tema Gatufoto                        09, Karlstad FK                                                         bjorn@lindbergs.eu
8 Kreativ oskärpa                        08, Karlskoga FK                                                       tommy.lindholm@blixtmail.se

Ansvariga         Mottagningsansvarig                04, Degerfors FK                                                      h.blomqvist@telia.com
                             Presentationsansvarig             16, Karlskoga FK                                                       bengt.salander@gmail.com
                             Sammanhållande                       10, Kristinehamn FK                                               beqamera@gmail.com

Jury                    Juryansvarig klubb bokar jury i god tid och skickar dem underlag enligt tävlings- och utställningsbestämmelserna. Tar sedermera emot ifylld Anmälnings/Resultatlista från jury och vidarebefordrar till Mottagningsansvarig.

Utställning       Mottagningsansvarig ser till att fotografer skriver ut vinnande bilder och är beredda att ställa ut dessa i samband med stämman. Poängsatta foton redovisas digitalt.

Bilagor               1-Tävlings- och utställningsbestämmelser utgåva 2021-10-12                        

2-Anteckningar från klubbmöte 2021-10-12
3-Anmälnings/Resultatlista 2022 (Excel)
4-Exempel Anmälnings/Resultatlista 2022 (Excel)

Välkomna till det 45:e året av Värmlandsfoto

/Styrelsen FVF

Utgåva:2021-10-27