Fotoklubben Oktav Vårprogram 2019

 

 

Samtliga möten hålls i Trevnaden Kyllervägen.

 

 

Torsdag 31/1 kl. 19.00

Vi tittar på bilderna som vi har bedömt åt Melleruds FK (Dalslandsmästerskap).

Många bra bilder.

 

 

Torsdag 28/2 kl. 19.00

Årsmöte.

Bengt Törnblom visar bilder från Irland.

 

OBS! Inlämning i Februari mot normalt i mars.

Inlämning KM etapp 1

Påsiktsbilder 2 st. max 30*40 cm

Digitalbilder 2 st. max längsta sida 2000 pixlar i JPEG filformat.

 

 

Torsdag 21/3 kl. 19.00

Bertus van der Woude visar bilder.

 

 

Torsdag 25/4 kl. 19.00

Bengt och Lisbeth Eliasson visar bilder.

Redovisning av KM etapp 1.

 

 

Maj

Vi gör en utflykt i maj. Plats, mål och datum/tid beslutas senare.

 

 

Tävlingar.

För tävlings info kontakta Lisbeth Eliasson.

 

 

Medlemsavgift

Betala in avgiften på bankgiro nr 345-3719. OBS! Senast 2017-01-31 inga inbetalningskort kommer att skickas ut.

Medlem 200 kr.

Familj 250 kr.

 

 

Hemsida

www.fkoktav.se