Fotoklubben Oktav Vårprogram 2020

 

Samtliga möten hålls i Trevnaden Kyllervägen.

 

 

Torsdag 30/1 kl. 19.00

Föredrag av Leif Viskari (Doktor optik)

 

Leifs föredrag om optik kopplar samman hans förflutna inom mikroskopi med praktiskt fotograferande. Djupare förståelse för egenskaper och begränsningar hos objektiv, varvas med tips för att bättre kunna använda den utrustning vi har tillhanda, utan att nödvändigtvis spränga banken.

 

 

Torsdag 27/2 kl. 19.00

Årsmöte.

Nils Hultman visar fågelbilder

 

 

 

Torsdag 26/3 kl. 19.00

Lars Jansson visar naturbilder.

 

Inlämning KM etapp 1

Påsiktsbilder 2 st. max 30*40 cm

Digitalbilder 2 st. max längsta sida 2000 pixlar i JPEG filformat.

 

 

 

Torsdag 23/4 kl. 19.00

Marina Tallberg visar bilder.

Redovisning av KM etapp 1.

 

 

Maj

Vi gör en utflykt i maj. Plats, mål och datum/tid beslutas senare.

 

 

Tävlingar.

För tävlings info kontakta Lisbeth Eliasson.

 

 

Medlemsavgift

Betala in avgiften på bankgiro nr. 345–3719. OBS! Senast 2020-01-31 inga inbetalningskort kommer att skickas ut.

Medlem 200 kr.

Familj 250 kr.

 

 

Hemsida

www.fkoktav.se