Fotoklubben Oktav vårprogram 2022

 

 

 

Styrelsen i Fotoklubben Oktav har beslutat enligt följande

 

Januari          27/1 Folkets hus klockan 18.00 Bilddiskussion tag med 1–5 bilder för

                      att diskutera kring.

 

Februari         24/2 Folkets hus klockan 18.00 Årsmöte

 

Mars              17/3 Plats beslutas på föregående möte Inlämning av bilder till KM

 

April              28/4 Plats beslutat på föregående möte redovisning KM

 

Maj               Utomhus datum och plats bestämmas på möte 28/4

 

 

 

Fototräffar

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar.

 

 

Styrelsen/Bengt Eliasson sekreterare.

 

 

Meddela eventuell ändring av er e-postadress till Bengt Eliasson.

bengt.13950@telia.com

 

Gå in på föreningens hemsida för information.

 

Facebook   https://www.facebook.com/groups/324890591497309/?ref=bookmarks

 

Hemsidan http://www.fkoktav.se/