Inbjudan till Värmlandsfoto 2019

2018 års Värmlandsfoto kunde genomföras tack vare deltagande klubbar med stort engagemang kunde dela upp ansvaret enligt inbjudan.
Mottagande klubbar samt Utställningsansvarig, Presentationsansvarig och Sammanhållande gäller för 2019 enligt nedanstående lista.

Mottagande klubbar bokar lämplig jury i god tid.

 

Exakta slutdatum enligt bilaga Tävlings- och utställningsbestämmelser.

Skicka             Skicka in digitala bilder i rätt storlek, märkta och sorterade enligt tävlings- och utställningsbestämmelserna samt en Resultatlista (Excel-fil) till din
klubbs tävlingsansvarige senast 31 januari.
Denne kontrollerar insänt material och skickar vidare klubbens bilder och en sammanställd Resultatlista till Utställningsansvarig.
Denne sorterar och skickar underlaget till Mottagande klubb enligt nedan.

Kostnader        50 kr/fotograf, obegränsat antal klasser, betalas på konto xxx

Klasser                                    Mottagande klubb:                     E-mail:
1 Monokrom enbild           02, Torsby FKs                               riddarsporre@hotmail.com
2 Monokrom kollektion   03, FK Oktav, Hällefors               lars.jansson53@hotmail.com
3 Färgbild enbild                 11, Naturfotograferna Arvika  tavling@naturfotografernaarvika.se
4 Färgbild kollektion          05, Grums FK                                 anders.widstrand@telia.com
5 Färgbild natur                   19, Köla FK                                      mona.guttge@tele2.se
6 Experimentell bild          07, Hammarö FK                           bengtny@live.se
7 Tema Dimma                    09, Karlstad                                    bjorn@photobjorn.se
8 Mobilfoto                          08, Karlskoga FK                            margita.erik@gmail.com

 

Utställningsansvarig          04, Sunne FK                                  ahlin.ingvar@telia.com
Presentationsansvarig      16, Årjäng FK                                  returnab@gmail.com
Sammanhållande               10, Kristinehamn FK                    beqamera@gmail.com

 

Jury                                          Mottagande klubb har tidigare bokat jury och skickar underlag enligt tävlings- och utställningsbestämmelserna dit.
Tar sedermera emot resultat från jury och vidarebefordrar till Utställningsansvarig.

Resultat                                  Utställningsansvarig ser till att fotografer skriver ut vinnande bilder och är beredda att ställa ut dessa i samband med stämman.

Stämma                                  Deltagande fotoklubbar välkomnas till Värmlandsfoto med stämma, redovisning och utställning.
Plats Naturum, Karlstad 180413 lördag kl 09.00

Bilagor                                     Utställnings- och Tävlingsbestämmelser utgåva 20181006-1

Resultatlista (Excel) utgåva 20181006-1
Anteckningar från klubbmöte 20181006-1 

 

Välkomna/Styrelsen FVF