Inbjudan till Värmlandsfoto 2020

2019 års Värmlandsfoto kunde genomföras tack vare deltagande klubbar med stort engagemang kunde dela upp ansvaret enligt inbjudan. För 2020 gäller Ansvariga klubbar samt Utställningsansvarig, Presentationsansvarig och Sammanhållande enligt nedanstående lista. Ansvariga klubbar bokar lämplig jury i god tid.

Exakta slutdatum för hanteringen enligt bilaga Tävlings- och utställningsbestämmelser.

Inlämning       Skicka in digitala bilder i rätt storlek, märkta och sorterade enligt tävlings- och utställningsbestämmelserna samt ifylld Resultatlista (Excel-fil) till din klubbs tävlingsansvarige senast 31 januari. Denne kontrollerar insänt material och skickar vidare klubbens bilder och en sammanställd Resultatlista till Utställningsansvarig (på USB e.dyl enligt tävlingsbestämmelser). Denne sorterar och skickar underlaget till Ansvarig klubb enligt nedan. Ändrad E-post eller klubb meddelas Utställningsansvarig.

Kostnader        50 kr/fotograf, obegränsat antal klasser, betalas på konto Nordea PG 4313394-1

Betala gärna klubbvis.

Klubbens medlemsavgift, 400kr, ska vara betald innan 2020 på samma konto.

Klasser                                                                        Ansvarig klubb:                          E-post:
1 Monokrom enbild                  02, Sunne FK                                ahlin.ingvar@telia.com
2 Monokrom kollektion           03, FK Oktav, Hällefors             lars.jansson53@hotmail.com
3 Färgbild enbild                         11, Naturfotograferna Arvika tavling@naturfotografernaarvika.se
4 Färgbild kollektion                 05, Grums FK                               anders.widstrand@telia.com
5 Natur (färg och monokromt)  19, Kristinehamn FK                  richard.hagdahl@gmail.com
6 Experimentell bild                  07, Hammarö FK                         bengtny@live.se                       
7 Tema Klimat                              09, Karlstad FK                            bjorn@lindbergs.eu
8 Mobilfoto                                   08, Karlskoga FK                          margita.erik@gmail.com

Ansvariga         Mottagningsansvarig                04, Sunne FK                                ahlin.ingvar@telia.com
                             Presentationsansvarig             16, Årjäng FK                                returnab@gmail.com
                             Sammanhållande                       10, Kristinehamn FK                  beqamera@gmail.com

Jury                    Ansvarig klubb bokar jury i god tid och skickar dem underlag enligt tävlings- och utställningsbestämmelserna. Tar sedermera emot Resultatlista från jury och vidarebefordrar till Utställningsansvarig.

Utställning       Utställningsansvarig ser till att fotografer skriver ut vinnande bilder och är beredda att ställa ut dessa i samband med stämman.

Stämma            FVF fotoklubbar välkomnas till Värmlandsfoto med stämma, redovisning och utställning.
Preliminärt på Värmlands Museum, Karlstad 200418 lördag kl 11.00 till ca 15.00

Bilagor               -Tävlings- och utställningsbestämmelser utgåva 20191002 

-Anteckningar från klubbmöte 20191002
-Resultatlista 2020 (Excel)      

Välkomna/Styrelsen FVF        

Utgåva:20191002_1